Τοπογραφικά Διαγράμματα


Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για:

  • Οικοδομικές άδειες
  • Καθορισμό αιγιαλών
  • Μεταβιβάσεις
  • Διορθώσεις οριών για Κτηματολόγιο
  • Δασαρχείο

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται στο ΕΓΣΑ’87.